• images.png
  • notfree_contract.png
  • Картина1.png
  • Пасища и мери.png

Сега можете да избирате сами ли ще изготвите вашето споразумение или ще наемете обучен оператор, който да извърши техническата работа. Възползвайте се от услугите на Земеделска Къща ООД - осигурете началните данни, договорете се с останалите ползватели в землището за разпределението на имотите и операторът ще изготви всички очертания и документи вместо вас.

Ако желаете да работите сами можете да наемете специализиран софтуер от Банка Имоти - Комасации. Вземете програмата, импортирайте началните данни и сами изгответе Картата на масивите по ползване и всички останали приложения към споразумението.

Вижте видеото на:

 

Собствеността на земеделската земя е прекалено раздробена и се променя относително бързо. Един парцел има по няколко собственици. Част от инвеститорите в земеделска земя инвестират, без да се интересуват от реалното състояние на имота, т.е. дали съществува, в какви граници, дали е качествено обработван, дали е пустеещ, необработваем, или е на „дъното на язовира“. На малко места се работи в „реални граници“. С времето относително е намалял процентът на техническите грешки в земеразделяне.

 

Но Арендаторите трябва да знаят баланса на земята си, въз основа на който изчисля­ва­т рента и получават субсидии. Трябва да знаят колко и КОИ са „Белите петна“, кои имоти са недопустими за очертаване, трябва да се съобразят с „обработваемостта“ на имота.

 

Идеята е: Да се обединят данните на ЗП, работещи в едно землище; да се отстранят допуснатите грешки (умишлени или технически) и въз основа на направения „баланс на земята” да се постигне лесното изготвяне на доброволното споразумение

 

 

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща