Ние сме няколко работещи заедно фирми и сдружения и нашата цел е на база внедряване на технически решения (софтуер и консултации) да подпомагаме развитието на българските земеделски производители и в частност – нашите клиенти.

 

 

 

ВИП СОФТУЕР ООД с нейният продукт АГРОСИСТЕМИ®

 

АГРОСИСТЕМИ® е цялостно ERP решение за отчет, контрол и управление на агробизнеса – софтуер, хардуер и комуникационни връзки; систематизира и автоматизира специфичните бизнес процеси (събития, документи, действия, отговорности, последователности); предоставя възможност за едновременна работа и справки в различни селскостопански периоди; отчетни, контролни и управленски функции.

 

АГРОСИСТЕМИ е българско решение, за българския пазар и се развива вече 13 години – agrosystems-bg.com

 

 

 

ВА КОНСУЛТ ООД с продуктите и услугите си:

 

АРЕНДАТОР-БГ® - стандартен софтуер за отчет и управление на агробизнеса, предназначен за арендатори и земеделски производители с фиксиран модел на работа, в нисък ценови диапазон – arendator.bg

 

 

АГРОМЕНИДЖЪР-БГ® - договори, документи, имоти; фондове за земеделска земя; ресурси, машини, горива; очертания на обработваемите блокове – agromanager.bg

 

 


 

 

 

 

 

ЦКБИТМ (ЦЕНТЪР ЗА КОМУНИКАЦИИ, БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ) – сдружение с нестопанска цел

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща