Използвана терминология:

 

В КВС (карта възстановена собственост):

 

-   парцел – 3 цифри – ИМОТ с неговия индентификатор

 

-   масив – 3 цифри – група имоти

 

В Закона за СПЗЗ (закон за собствеността и ползването на земеделските земи):

 

-   Масив по ползване, несъвпадащ с с масивите по КВС на 100%, поради разликата в определянето му през годините

 

В закона за Кадастъра :

 

-   За идентифициране на имота се ползват: кадастрален район (4 цифри) и кадастрален № (4 цифри)

 

В системата ИСАК:

 

-   Използва се термин БЗС (блок на земеделския стопанин), съвпадащ с масива по ползване от ЗСПЗЗ

 

-   ПЗС (парцел на земеделския стопанин) – когато един БЗС се разделя за обработки на няколко култури

 

 

 

Регистри:

 

Съществуващи регистри за собственост (информацията е в текстов/даннов вид)

 

  • Регистър собственици на земеделска земя (Нотариат, Агенция по вписвания)
  • Регистър собственици на земеделска земя (софтуер на Общ. СЗ)
  • Регистър собственици на земеделска земя (Агенция кадастър)
  • Регистър собственици, според Арендатора/кооперацията

 

Съществуващи регистри за ползване (информацията е в текстов/даннов вид)

 

  • Регистър ползватели на земеделска земя (Нотариат, Агенция по вписвания)
  • Регистър ползватели на земеделска земя (софтуер на Общ. СЗ)

 

Съществуващи регистри за собственост (графична информация)

 

  • Регистър собственици на земеделска земя (софтуер на Общ. СЗ/поддържаща фирма/кадастър) имотите съгласно КВС

 

Съществуващи регистри за ползване (графична информация)

 

  • Регистър земеделска земя (софтуер на Общ. СЗ) КВС
  • Регистър БЗС
  • Регистър според Арендатора / кооперацията

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща