Новите разпоредби относно поддръжката на КВС и как ще се промени процесът на изготвяне на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ

 

Съгласно чл. 40 от наредба 49 (публикувана в бр. 59 на държавен вестник за 2015г) Общинска служба Земеделие има задължението да поддържа в нов цифров формат  информация за цялостна карта на всяко землище с данни за границите на земеделските имоти, ползвателите им и „белите петна“. Според последните промени в наредбата ползвателите на земеделски земи, които са регистрирани като администратори на лични данни,  ще имат правото безвъзмездно да получат тези файлове.

До сега при изготвянето на споразумения за уедрено ползване на земеделската земя се налагаше ползвателите да изискват от ОСЗ информация под формата на zem файлове, регистър по чл. 72 от ППЗСПЗЗ и shp файл с обработваемия слой. Регистърът, като публична информация, не беше труден за осигуряване, но от съображения за сигурността на личните данни в не едно землище имаше проблеми при предоставянето на zem файл за целите на споразумението.

Според измененията в наредбата новият формат на данните ще бъде достъпен за всички земеползватели, отговарящи на условията за зашита на личните данни. Този формат ще замени напълно zem файловете, а за целите на изготвянето на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ данните за ползватели биха могли да заменят и регистъра по чл. 72 в случаите, в които земеделските производители не успеят да си го осигурят.  Наличието на този формат значително ще улесни процесът на изготвяне на споразумението, тъй като чрез него подготовката на началните данни ще се сведе до минимум.

 

Спасете субсидията си. Това е нашият призив към земеделските производители.

Много от вас губят значителна част от своите субсидии поради дребни технически грешки като застъпване с масивите на колеги или с пътища когато очертават своите обработваеми масиви.

Ние можем да ви предложим лесно за ползване решение, при това напълно безплатно.  Очертайте масивите, които обработвате със свой софтуер или GPS, или просто поискайте shp файл – електронна схема на масива, изчертан при миналогодишното споразумение от Общинска служба Земеделие. Изтеглете нашия програмен продукт „Спаси субсидия”, инсталирайте, и импортирайте файловете в него. Ще видите къде вашите очертания се застъпват с тези на други земеделски производители или с недопустимите за очертаване пътища, пасища или водоеми. С наличната информация лесно ще установите къде се налагат корекции при очертаването и ще вземете необходимите мерки навреме.

Възползвайте се!

за повече информация разгледайте http://agropari.com/

Заповядайте в нашия офис на безплатно обучение за изготвяне на споразуменията.


ВИП Софтуер ООД организира безплатно еднодневно обучение, за операторите, избрани да изготвят споразумението за уедрено ползване на земята в своето землище. Обучението ще се проведе в офиса на ВИП Софтуер ООД в град Русе на 9.09.2013. То ще включва обяснение за работата с програмата и разясняване на технологията за изготвяне на споразумението. Начете как можете да изготвите вашето споразумение без затруднения. В случай, че сте си осигурили всички необходими материали можем да проведем обучението като демонстрираме начина на работа направо върху картата за вашето землище и с реалните данни за споразумението.

Моля, в случай, че проявявате интерес, заявете вашето желание за участие до 05.09.2013. За обучението ще се нуждаете от преносим компютър и, ако желаете да работите с данни за вашето землище, ще трябва да си осигурите необходимите файлове.

Изгответе вашето споразумение с "Комасации"

 

Сега е моментът да поискате своето безплатно решение „Комасации”. За да изготвите споразумението ще се нуждаете от предварително подготвени материали, които можете да си поискате от ОСЗ. Те трябва да ви осигурят необходимите материали -  справка по чл. 72 от ППЗСПЗЗ, shp файл с нормативно признатите обработваеми площи и zem файл с границите и номерата на имотите.

Тъй като zem файловете съдържат и данни за собствениците на имотите е възможно от съображения за сигурност, от ОСЗ да откажат да ви ги дадат. В такъв случай можете да очертаете своите масиви по ползване без този файл, но след това ще трябва да поискате справка от ОСЗ кои имоти влизат в очертаните от вас масиви по ползване. Този метод ще отнеме повече време и ще бъде далеч по-неудобен и за двете страни. Основен негов недостатък е, че позволява разпределението на „белите петна” да се извърши единствено пропорционално според заявената за обработване земя.

Заявете сега споразумението във вашето землище

 

За да можете да изготвите споразумението с наша помощ е необходимо всички земеделски производители в землището да са постигнали договореност, че ще ползват нашето решение. Необходимо е да заявите своето желание да получите софтуера "Комасации" като ни изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Очакваме вашите заявки и записвания.

Страница 1 от 4

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща