Цени за споразумението за кампания 2013


Избран план

Дневен

Седмичен

Месечен

Софтуер „Комасации”

 

0.00 лв.

 

0.00 лв.

 

0.00 лв.

 

Наем на общ сървър

1-ви   ден

Следващи дни

 

100.00 лв.

 

300.00 лв.

0.00 лв.

50.00лв.

Предлагаме Ви следните продукти, с които да улесните работата си:

Продукт

Единична цена

Цена на земеделска карта

Агромениджър-БГ® - Договори

0,10 лв./дка/година

0,05 лв./година

Арендатор-БГ® - Стандарт

495 лв. / еднократно

0,03 лв./ година

Арендатор-БГ® - Клуб

349 лв./ първоначална вноска

0,01 лв./дка/месец

Включени са в цената

Арендатор-бг® - Професионал

750 лв/ еднократно

0,03 лв./ година

Агросистеми®

По договаряне

По договаряне

Забележка: При Арендатор-бг® има допълнителна цена на хардуерна тапа, носеща лиценза и спомагаща за защитата на Вашата информация.

Препоръчваме Ви използването на следните продукти според декарите, които обработвате:

Обработваеми декари

Препоръчан продукт

Възможен вариант

До  1 500 дка

Агромениджър-БГ® - Договори

Арендатор-БГ® - Клуб

От  1 500 до 6 000 дка

Арендатор-БГ® - Стандарт

Арендатор-БГ® - Професионал + земеделски карти

От  6 000 до 10 000 дка

Арендатор-БГ® - Професионал + земеделски карти

АГРОСИСТЕМИ®

Над 10 000 дка

АГРОСИСТЕМИ®

Арендатор-БГ® - Професионал + земеделски карти

Забележка: Изборът на конкретен продукт, зависи и от вътрешната организация на съответната фирма.

Ние предоставяме софтуерна система за решаване на проблема с разпределението на земята; Възможност за лесно създаване на “Доброволни споразумения”; Край на дублирани имоти, презастъпвания, неясни „бели петна”.

 

 

 

 

 

Защо не е желателно да се ползва Excel формат, без защити и макроси (който е най-предпочитан и често препоръчван от ОбСЗ)

 

Предимства на вариант Excel: Относително широко разпространен.

 

Възможни проблеми при използване на вар. Excel:

 

  1. Лесна промяна на данните, без възможност за контрол при източника (Арендатора)
  2. „Опасност“ от случайни или злоумишлени промени на данните при „обединяващото звено”.
  3. Технически грешки при обединяване – различно форматиране на клетки (възможност за събиране на дати с декари), случайно повреждане или изтриване на незаключени формули...
  4. Дублиране на данни (липса на контрол както при въвеждане, така и при обединяване)
  5. Законност:

 

  • Excel е платен софтуерен продукт и не всички ЗП са си го закупили (а използването на „нелицензиран софтуер“ противоречи на Закона за Авторското и Сродните му права)
  • Обработката и прехвърлянето на данни на физ. лица в незащитени формати е третирано от Закона за защита на личните данни. За това официалните формуляри като Анкетна карта и чл.73 (за рентата към НАП) са в защитен формат, където не могат да се допуснат горните грешки.

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща