Новите разпоредби относно поддръжката на КВС и как ще се промени процесът на изготвяне на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ

 

Съгласно чл. 40 от наредба 49 (публикувана в бр. 59 на държавен вестник за 2015г) Общинска служба Земеделие има задължението да поддържа в нов цифров формат  информация за цялостна карта на всяко землище с данни за границите на земеделските имоти, ползвателите им и „белите петна“. Според последните промени в наредбата ползвателите на земеделски земи, които са регистрирани като администратори на лични данни,  ще имат правото безвъзмездно да получат тези файлове.

До сега при изготвянето на споразумения за уедрено ползване на земеделската земя се налагаше ползвателите да изискват от ОСЗ информация под формата на zem файлове, регистър по чл. 72 от ППЗСПЗЗ и shp файл с обработваемия слой. Регистърът, като публична информация, не беше труден за осигуряване, но от съображения за сигурността на личните данни в не едно землище имаше проблеми при предоставянето на zem файл за целите на споразумението.

Според измененията в наредбата новият формат на данните ще бъде достъпен за всички земеползватели, отговарящи на условията за зашита на личните данни. Този формат ще замени напълно zem файловете, а за целите на изготвянето на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ данните за ползватели биха могли да заменят и регистъра по чл. 72 в случаите, в които земеделските производители не успеят да си го осигурят.  Наличието на този формат значително ще улесни процесът на изготвяне на споразумението, тъй като чрез него подготовката на началните данни ще се сведе до минимум.

Ние можем да помогнем за изготвянето на споразумението, но ни трябват файловете

 

Ние можем да ви помогнем да изготвите вашето споразумение, но за целта са ни необходими изброените файлове. Вие, като земеделски производители, имате право да ги получите от ОСЗ, но в момента, от съображения за сигурността на личните данни от някои служби трудно дават ZEM файловете за землищата. За да ви помогнем за споразумението ние се нуждаем само от частта на файла с графичната информация за границите на имотите и техните номера. Не ни е необходима информацията за собствениците (онази част от ZEM файла, която съдържа лични данни).

Без този файл вие бихте могли да начертаете границите на обработваните от вас масиви, но от ОСЗ ще трябва да ви дадат информация кои имоти попадат в начертания от вас масив. Едва след това споразумението ще може да бъде изготвено, но ще бъде по-трудно за обработка и въвеждане от съответната Общинска Служба Земеделие. При този метод на работа е възможно единствено пропорционално разпределение на "белите петна"  според обработваната земя от всеки земеделски производител.

Какво ви е необходимо за да изготвите споразумението?


  1. Актуална справка по чл. 72 от ППЗСПЗЗ. Получава се от ОСЗ след изчистването на дублажите и грешките от подадените декларации по чл. 69 и 70
  2. Трябват ви shp файлове с очертания на масивите, които желаете да обработвате. Можете да ги изготвите с помощта на софтуера, с който разполагате или да се възползвате услугите на обслужваща фирма.
  3. Трябва ви shp файл с нормативно признатите площи за обработване или с готовите сечения. Можете да го поискате от ОСЗ.
  4. Необходимо е да си осигурите от ОСЗ и актуален zem файл за вашето землище. В противен случай са възможни несъответствия и разминаване в данните, което да доведе до грешки в споразумението.
  5. В случай, че във вашата община ОСЗ работи с Cadis и има файлове, подготвени за тази система, те също биха могли да бъдат импортирани в "Комасации"

Важно: Файлове в pdf формат не могат да се ползват в системата на "Комасации".

 

 

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща